محصولات

ورق آجدار

ورق آجدار چیست

ورق آجدار از انواع ورق های گرم است، کاربرد اصلی ورق آجدار به دلیل برجستگی های آن در موقعیت هایی است که اصطکاک زیاد مورد نیاز باشد، به عنوان مثال سطوح شیبدار، کف کشتی ها، کامیون ها و وانت ها، پل ها، پله ها، ایستگاه های مترو و اتوبوس و .... . برای تولید ورق آجدار از ورق ST37 و در مواردی که سختی و استحکام بالاتری نیاز باشد از ورق ST52 استفاده می شود که درصد کربن بالاتری دارد و به همین دلیل سختی و استحکام آن بیشتر است.
chequer_plate_img